Obţinerea tuturor informaţiilor necesare pentru înscrierea la şcoala de şoferi.

   Dacă doriţi să vă înscrieţi, va trebui să vă prezentaţi la sediul şcolii cu buletinul (cartea de identitate) şi cu un avans de 200-250 RON.  În cazul în care nu puteţi avea aceste acte în original, pentru înscriere este suficientă şi copia lor.

  La înscriere, datele de pe cartea de identitate şi dacă este cazul şi de pe permisul de conducere, vor fi introduse în programul de calculator, iar acesta va genera ''FIŞA DE ŞCOLARIZARE'', ''FIŞA DE CONSULTAŢII MEDICALE '' şi  ''CEREREA DE EXAMINARE'' .

  Dosarul cursantului va cuprinde, pe lângă cele trei acte arătate mai sus şi următoarele:

-- EXAMENUL PSIHOLOGIC

-- CAZIERUL (pentru şcoala de şoferi)

-- POZE  (pentru permis)

-- COPIE  DUPĂ  CARTEA  DE  IDENTITATE  (două copii)

-- COPIE  DUPĂ  PERMIS  (dacă este cazul)  (două copii)

-- TAXĂ  DE  EXAMINARE  (la administraţia financiară)

-- TAXĂ  ELIBERARE  PERMIS  (la C.E.C.)

  În cazul în care deţineţi o carte de identitate pe care nu este trecut prenumele părinţilor, mai este necesară şi o COPIE DUPĂ CERTIFICATUL DE NAŞTERE al candidatului.

  În cazul în care a fost pronunţată o condamnare penală, se mai solicită şi o COPIE DUPĂ SENTINŢA PENALĂ cu ştampila de rămânere definitivă.

  De la secretariat veţi fi îndrumaţi către laboratoare medicale şi cabinetele psihologice autorizate cu care colaborează şcoala, pentru a nu pierde prea mult timp cu analizele medicale şi testele psiho.

  În dosar va fi ataşat un fluturaş pe care scrie ce acte mai sunt necesare la dosar, (vezi actele arătate mai sus).

  IMPORTANT.  La înscriere se încheie un contract în două exemplare (unul la cursant, unul la firmă) unde se precizează preţul total al şcolarizării cu tot cu carburant, precum şi alte clauze contractuale specifice.

  În legătură cu manualele valabile din punct de vedere legislativ, după care se predă teoria vă puteţi informa la secretariat. Tot aici se vor indica şi editurile care tipăresc cărţi cu ''Întrebări şi teste'' asemănătoare cu cele din calculatoarele poliţiei.

 Cei care se şcolarizează pentru mai multe categorii vor fi informaţi asupra modului în care se desfăşoară examenele pentru fiecare categorie în parte şi ordinea acestora.

   După ce dosarul este complet (s-au rezolvat toate actele necesare), se va depune la secretariat . La finalul perioadei de şcolarizare, dosarul va fi înmânat personal cursantului pentru a fi depus la Serviciul Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor în vederea programării la examenul teoretic şi a celui de conducere .

Ultimele noutăți
Pagini

CONTACT
Calea Victoriei Nr.34 Arad 310158 Romania

0742-081.856
0742-081.857

Prima pagină Despre noi Galerie auto Dotare Înscriere Tarife Contact